ЖӨНГӨ САЛУУЧУЛУК РЕФОРМА БОЮНЧА КЕҢЕШ

ЖӨНГӨ САЛУУЧУЛУК РЕФОРМА БОЮНЧА КЕҢЕШ

Жөнгө салуучулук реформа боюнча Кеңеш

Жөнгө салуучулук реформа боюнча Кеңеш координациялоочу орган болуп саналат. Ал Өкмөттүн 12.01.2015-жылдагы токтому менен түзүлгөн. Аны Премьер-министр башкарат.

Жөнгө салуучулук реформа боюнча Кеңеш  бизнес-чөйрөнү жана инвестициялык климатты жакшыртууга көмөктөшкөн жана рыноктук экономиканын принциптерине жооп берген, ишкердик ишмердикке таасир көрсөткөн ченемдик укуктук актыларды өнүктүрүү боюнча сунуштамаларды жана сунуштарды иштеп чыгуу үчүн түзүлгөн.

Ал ЖСТТ долбоорун ишке ашыруусуна контролду жүзөгө ашырат. Анын башкы максаты – ишкердик ишмердикти жөнгө салуучу мыйзамдарды өркүндөтүү, негизинен негизделбеген же рыноктук экономикага багытталбаган ЧУАлар боюнча Өкмөткө сунуштамаларды киргизүү. Буга ал инвентаризация процессинде жасалган сунуштамаларды карайт (кабыл алат болбосо четке чыгарат). Ушундан кийин Өкмөткө ЧУАны күчүн жоготту деп таанууга же ага өзгөртүүлөдү киргизүү боюнча сунуштамаларды берет. 

Кеңештин Катчылыгы болуп КР Экономика министрлиги саналат. Кеңештин жумушчу органы – Жөнгө салуучулук реформа боюнча бөлүм.

 

Кеңеш мүчөлөрүнүн аты-жөнү

Кызмат орду

 

            Жөнгө салуучулук реформа боюнча Кеңештин курамы

Сариев Темир Аргембаевич

КР Премьер-министри, Кеңештин төрагасы

 

Диль Валерий Исидорович

КР Вице-премьер-министри, Кеңештин төрагасынын орун басары

 

Панкратов Олег Михайлович

КР Экономика министри, Кеңештин төрагасынын орун басары

 

Черный Илья Анатольевич

КР Президентинин Аппаратынын финансы-экономикалык талдоонун жана өнүгүүнүн мониторинги бөлүмүнүн башчысынын орун басары

 

Касымалиев Адылбек Алешович

 

КР Финансы  министри

 

Мамбеталиева Жылдыз Жээнбаевна

КР Юстиция министри

 

Джаманкулов Марат Тургунбаевич

КР Өкмөтүнүн Аппаратынын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы

 

Чуйков Николай Алексеевич

КР Өкмөтүнүн Аппаратынын экономика жана инвестициялар бөлүмүнүн башчысы

 

Койчуманов Талайбек Джумашевич

КР Өкмөтүнө караштуу бизнести жана инвестицияларды өнүктүрүү боюнча Кеңешинин Катчылыгынын Жетекчиси